Twój Plan Porodu

Twoje życzenia i oczekiwania jak ma wyglądać ten dzień

Postęp

Kod ankiety

Co powinnaś wiedzieć o planie porodu oraz o Twoich prawach i obowiązkach

Icon

Co powinnaś wiedzieć o Planie porodu?

Plan porodu to dokument zawierający wszystkie oczekiwania ciężarnej wobec porodu.Zgodnie z nowymi standardami opieki okołoporodowej, personel medyczny ma obowiązek uwzględnić życzenia ciężarnej, o ile tylko jej oczekiwania nie znajdują przeciwwskazań medycznych.

Czytaj więcej

Icon

Szkoła rodzenia Aktywna Mama

W myśl obowiązujących od 20 września 2012 r. Standardów Opieki Okołoporodowej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem Dz.U.12.1100), taki plan powinnaś opracować wspólnie z lekarzem prowadzącym ciążę lub położną.

e-Rezerwacja

Icon

Jak dostarczyć plan lekarzowi ?

Twój Plan Porodu zostanie autmatycznie przesłany do lekarza prowadzącego. Możesz także taki plan wydrukować i zabrać ze sobą do szpitala.

Czytaj więcej
Back to Top